خانه / اخبار / آگهی خرید کتاب

آگهی خرید کتاب

قابل توجه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
برای خرید کتاب “کاربرد بیوانفورماتیک در ژنتیک انسانی ” نویسنده استاد ارجمند جناب آقای دکتر صنعتی، خانم میترا عطائی و همکاران می توانند به انتشارات مؤسسه مراجعه و با پرداخت بهای کتاب (مبلغ 22500 تومان) برای دریافت آن ثبت نام نمائید. برای آشنایی با نمونه کتاب می توانید به مسئول کتابخانه ( آقای امین ) مراجعه نمائید.
کتاب مذکور دستورالعمل خوبی برای آشنایی با پایگاه هایی نظیر DNA BLAST , OMIN ,PROTEIN BLAST و بسیاری از پایگاه های نرم افزاری و داده ای مهم دیگر و استفاده از آنها می باشد.