خانه / اخبار / آگهی مهم

آگهی مهم

دانشجویان عزیز

سرفصل محتوای دروسی که باید در کلاس درس، تدریس شود در قسمت امور آموزشی تحت عنوان “محتوای دروس” قرار گرفته است.

پوشش 80 درصد از محتوای دروس برابر مقررات الزامی می باشد.