خانه / اخبار / آگهی پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی

آگهی پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی

%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-3

 موسسه آموزش عالی نوردانش  با رتبه دهم کشوری در میان تمام موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی در زمینه زیست شناسی در مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی در رشته های زیر دانشجو می پذیرد

این موسسه از نظر انجام فعالیتهای پژوهشی با مراکز و دانشگاه ها و موسسات زیر در رابطه می باشد

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران

پژوهشگاه رویان تهران و اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه اصفهان

مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

موسسه تحقیقاتی ژنوم اصفهان

همکاری با شرکتهای دارویی معتبر منجمله باریج اسانس

%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-2 %d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-8 %d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-7 %d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-5 %d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-4