خانه / اخبار / آگهی

آگهی

دانشجویان عزیز
توجه داشته باشید که ارائه تایید تحصیلی از مؤسسات تحصیلی قبلی به عهده شما می باشد. در صورت عدم ارائه تاییدیه مورد نظر این مؤسسه هیچگونه مسئولیتی در قبال زیان های وارده (هر چه که باشد ) را ندارد.
با تشکر
معاونت آموزشی مؤسسه