خانه / اخبار / اطلاعیه مهم درباره امتحانات

اطلاعیه مهم درباره امتحانات

‼️‼️‼️قابل توجه دانشجویان ‼️‼️‼️‼️
برای ورود به جلسات امتحان همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت دانشجویی الزامی می باشد.