خانه / اخبار / اطلاعیه

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه به برگزاری امتحانات ترم اول سال 95-96 ، آموزش مؤسسه از تاریخ 95/09/28 لغایت 95/10/17 تعطیل می باشد .لطفاً جهت انجام امور آموزشی و فارغ التحصیلی پس از تاریخ یاد شده مراجعه نمایید.