خانه / اخبار / اطلاعیه

اطلاعیه

امتحان زیست مولکولی خانم مغرب راس ساعت 12 در روزسه شنبه 95/10/12 در کلاس 103 برگزار می گردد.