خانه / اخبار / اطلاعیه

اطلاعیه

کلاس درس “روشها در زیست فناوری ” جناب آقای منصوریان این هفته 95/10/10 تشکیل نمی گردد. جبرانی آن هفته بعد روزهای پنج شنبه 95/10/16 (به صورت عملی ) و جمعه 95/10/17 تشکیل می گردد.