خانه / اخبار / اطلاعیه

اطلاعیه

مدیریت موسسه آموزش عالی نوردانش احراز رتبه اول در میان کلیه موسسات آموزش عالی غیر دولتی و رتبه دهم بین کلیه موسسات آموزش عالی اعم از دولتی وغیردولتی را به دانشجویان عزیز، اساتید محترم، هیات محترم امنا و موسس و کادر اداری و خدماتی تبریک و از تلاش آنها برای احراز رتبه های مذکور صمیمانه قدردانی می نماید.

untitled