خانه / اخبار / اطلاعیه

اطلاعیه

به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی کلیه ورودی ها می رساند،کلاس ها از روز یک شنبه مورخ ۹۷/۷/۱ برگزار می گردد.

همچنین کلیه کلاس های دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۷   از روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۷/۵ برگزار می گردد.

انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۶  در روزهای شنبه ، یکشنبه صرفاً به صورت اینترنتی می باشد.