خانه / اخبار / اطلاعیه

اطلاعیه

موسسه آموزش عالی نوردانش در مقطع کارشناسی ارشد در مرحله تکمیل ظرفیت در رشته های زیر دانشجو می پذیرد

1- زیست شناسی – ژنتیک

2- زیست شناسی – بیوشیمی

3- زیست شناسی –  میکروبیولوژی

4- زیست شناسی – علوم سلولی و مولکولی

5- نانوبیوتکنولوژی

6-زیست فناوری – میکروبی

7- بیوتکنولوژی کشاورزی

برای اطلاع بیشتر لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید

5-7601-4542(031)

در ضمن اطلاعات مندرج در سایت موسسه راهنمای شماست.