خانه / اخبار / اطلاعیه

اطلاعیه

اساتید اجمند / دانشجویان عزیز

جهت حفظ حقوق مادی و معنوی موسسه در رابطه با انتشار نتایج حاصله از پروژه های پژوهشی کارشناسی ارشد درج صحیح و دقیق موسسه امری بسیار ضروری می باشد. لذا خواهشمنداست در انتشارات یاد شده آدرس این موسسه به صورت زیر درج گردد. با تشکر

فارسی ” موسسه آموزش عالی نوردانش”

انگلیسی “nour danesh institute of higher education”