خانه / اخبار / بخشنامه برگزاری فعالیت های آموزشی در نیمسال دوم 98-99

بخشنامه برگزاری فعالیت های آموزشی در نیمسال دوم 98-99

بخشنامه آموزشی موسسه آموزش عالی نور دانش میمه جهت برگزاری فعالیت های آموزشی در نیمسال دوم ۹۷- ۹۸

  • مؤسسه آموزش عالی نوردانش مبنای به پایان بردن نیم سال جاری را اتکای حداکثری و آموزشهای الکترونیکی قرارمی دهد. آموزش الکترونیکی در نیمسال دوم ۹۷- ۹۸ برای همه دروس شامل کلیه دروس عمومی و اختصاصی در همه مقاطع تحصیلی بدون محدودیت و با مدیریت دانشگاه مجاز است.

  • به منظور ارائه سرفصل ها برگزاری همه جلسات دروس نظری به صورت غیر حضوری با اولویت آموزش به شیوه الکترونیکی مجاز است با تشخیص معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ترکیبی از جلسات حضوری و غیر حضوری نیز مجاز است و در صورت ضرورت برگزاری کلاس ها به صورت فشرده به شرط حفظ ۱۶ جلسه برگزار شده در شورای آموزش هر مؤسسه قابل بررسی و تصویب است.

  • برگزاری بازی تابستانی برای ارائه دروس کارگاهی و آزمایشگاهی دروس ناتمام و یا دروس حذف شده نیمسال جاری مجاز است.

  • تعویق زمان یا بازه زمانی پایان نیمسال جاری تحصیلی، حسب مقتضیات و امکانات به تشخیص موسسه آموزش عالی امکان پذیر است.

  • مقررات و ضوابط حضور در کلاس های مجازی برای دانشجویان مانند کلاس‌های حضوری می باشد. بدیهی است در کلاس های مجازی مطالب با کیفیت مناسب ارائه شده و چنین کلاسی معادل کلاس حضوری محسوب خواهد شد.

  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت کسب اطلاع از چگونگی زمان‌بندی در جلسات دفاع و ارائه پروپوزال با مسئول تحصیلات تکمیلی تماس بگیرند.