خانه / تشکیلات دانشگاه

تشکیلات دانشگاه

حجه الاسلام دکتر مسعود ادیب

حجه الاسلام دکتر مسعود ادیب دارای دکتری تخصصی در رشته کلام با گرایش فلسفه دین و مسائل جدید کلامی از دانشگاه قم است. وی در حوزه علمیه قم در حال اشتغال به تحصیل خارج فقه و اصول و فلسفه و تفسیر می باشند. تدریس در حوزه های علمیه قم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه مفید، دانشگاه قم و دانشگاه ادیان و مذاهب و نیز انتشار چندین مقاله علمی حاصل فعالیتهای ایشان می باشد.

adibadib

آقای فرهاد بهرامی

آقای فرهاد بهرامی دارای لیسانس مدیریت و کارشناس خبره است. ایشان دارای تجربیات ارزشمندی در زمینه برنامه ریزی، تدوین بودجه و ساختارهای تشکیلاتی در حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

bahrami2bahrami2

دکتر محمدرضا زمانی

دكتر محمدرضا زمانی داراي دكتراي تخصصي در بیولوژی ملکولی از دانشگاه مورداک استرالیا و استاد پزوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري است. 50 مقاله در مجلات معتبر علمي داخلي و خارجي ، بيش از 110 مقاله در كنگره ها و آموزش بيش از 40 دانشجو در مقطع تحصيلات تكميلي حاصل فعاليتهاي ايشان ميباشد. ادامه مطلب …

zamanizamani

دکتر علی هاتف سلمانیان

دكتر علي هاتف سلمانيان داراي دكتراي تخصصي در بيوتكنولوژي و دانشيار پزوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري است. ايشان تاكنون در نه پروژه تحقيقاتي به صورت مجري ياهمكار حضور داشته اند. ۳۵ مقاله در مجلات معتبر علمي داخلي و خارجي ، بيش از ۶۰ مقاله در كنگره ها و آموزش بيش از ۲۰ دانشجو در مقطع تحصيلات تكميلي حاصل فعاليتهاي ايشان مي باشد. ادامه مطلب …

soleimaniansoleimanian

دکتر محمدحسین صنعتی

دکتر محمدحسین صنعتی دارای دکترای تخصصی در بیوتکنولوژی پزشکی از دانشگاه مورداک استرالیا و دانشیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری است. 90 مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی، بیش از 60 مقاله در کنگره ها و آموزش بیش از 20 دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی حاصل فعالیتهای ایشان می باشد. ادامه مطلب …

sanatisanati

دکتر مصطفی مطلبی

دكتر مصطفی مطلبی داراي دكتراي تخصصي در ژنتیک ملکولی از دانشگاه بیرمنگام انگلستان و استاد پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري است. 50 مقاله در مجلات معتبر علمي داخلي و خارجي ، بيش از 110 مقاله در كنگره ها و آموزش بيش از 40 دانشجو در مقطع تحصيلات تكميلي حاصل فعاليتهاي ايشان مي باشد. ادامه مطلب …

motallebi1motallebi1

دکتر سید مسعود هوشمند

دکتر سید مسعود هوشمند دارای دکتری تخصصی در ژنتیک ملکولی پزشکی از سوئد و استادیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری است. بیشترین فعالیت تحقیقاتی ایشان در زمینه بیماریها و وراثت میتوکندری می باشد. تا کنون بیش از 50 مقاله علمی بچاپ رسانده و 7 کارگاه بین المللی را جهت تشحیص بیماریهای ژنتیکی برگزار نموده است. ادامه مطلب …

houshmand-picturehoushmand-picture

دکتر باقر یخچالی

دکتر باقر یخچالی دارای دکتری تخصصی در میکروبیولوژی مولکولی از دانشگاه آدلاید استرالیا و دانشیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و عضو هیأت علمی وابسته گروه خاک شناسی دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه تهران است. 35 مقاله در مجلات معتبر علمی – پژوهشی داخلی و خارجی، حدود 50 مقاله در کنگره ها و آموزش 25 دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی حاصل فعالیت ایشان می باشد. ادامه مطلب …

yakhchaliyakhchali