خانه / اخبار / تقویم آموزشی ترم بهمن

تقویم آموزشی ترم بهمن

قابل توجه دانشجویان گرامی
تقویم آموزشی نیمسال دوم 95-96 برای ورودی های مختلف به شرح ذیل اعلام میگردد:
انتخاب واحد دانشجویان ورودی 92: 28/10/95 و 29/10/95
انتخاب واحد دانشجویان ورودی 93: 02/11/95 و 03/11/95
انتخاب واحد دانشجویان ورودی 94: 04/11/95 و 05/11/95
انتخاب واحد دانشجویان ورودی 95: 06/11/95 و .07/11/95
تاریخ شروع کلاسها 16/11/95
تاریخ پایان کلاسها 12/03/96
تاریخ شروع امتحانات 13/03/96 لغایت 31/03/96

!! تذکر مهم امور مالی !!
مبلغ علی الحساب برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی 7.000.000 ریال و برای دانشجویان کارشناسی ارشد 15.000.000 ریال می باشد که باید به صورت اینترنتی قبل از انتخاب واحد پرداخت گردد تا دانشجو مجاز به انتخاب واحد شود .