خانه / اخبار / تکمیل ظرفیت آزمون سراسری و کاردانی به کارشناسی

تکمیل ظرفیت آزمون سراسری و کاردانی به کارشناسی

لیست رشته های پذیرنده دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 1400

موسسه آموزش عالی نوردانش

تکمیل ظرفیت 1402

سامانه ثبت نام و انتخاب رشته برای شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 1400

دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 1400