خانه / اخبار / جلسه دفاعیه خانم زینب پروازی ایزدی

جلسه دفاعیه خانم زینب پروازی ایزدی

خانم زینب پروازی ایزدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش بیوشیمی در تاریخ 98/07/12 از پایان نامه خود تحت عنوان:
“تخلیص پروتئین تاو و مهار تجمهات پروتئینی مدل آلزایمر با استفاده از اولئوروپین گیاه زیتون”
به راهنمایی آقای دکتر نصیری خلیلی و خانم دکتر حیدریان
با موفقیت دفاع نمودند.


مؤسسه آموزش عالی نوردانش این موفقیت را به خانم پروازی ایزدی تبریک گفته، توفیق و سلامت برای ایشان آرزومند است.

روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی نوردانش