خانه / گزارش دفاعیات فارغ التحصیلان / جلسه دفاعیه خانم صالحی

جلسه دفاعیه خانم صالحی

خانم طیبه صالحی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک در تاریخ 19/11/96 از پایان نامه خود تحت عنوان:
بررسی تغییرات rs1080985 و rs3892097 در ژن CYP2D6*2/2*4 برای بررسی شیوع آن در رابطه با متابولیسم متوپرولول
به راهنمایی جناب آقای دکتر هوشمند و دکتر احدی
با موفقیت دفاع نمودند.


مؤسسه آموزش عالی نوردانش این موفقیت را به خانم صالحی تبریک گفته و آرزوی توفیق و سلامت برای ایشان آرزومند است.
روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی نوردانش