خانه / اخبار / جلسه دفاعیه خانم مهرنوش حبیبی

جلسه دفاعیه خانم مهرنوش حبیبی

خانم مهرنوش حبیبی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی در تاریخ 98/07/04 از پایان نامه خود تحت عنوان:
“جداسازی و شناسایی باکتری‌های تولیدکننده بیوسورفکتانت از پساب آلوده به نفت و لجن‌های نفتی موجود در مخازن نمکزدایی ”
به راهنمایی آقای دکتر یخچالی و دکتر امین الرعایا
با موفقیت دفاع نمودند.


مؤسسه آموزش عالی نوردانش این موفقیت را به خانم حبیبی تبریک گفته و آرزوی توفیق و سلامت برای ایشان آرزومند است.

روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی نوردانش