خانه / اخبار / جلسه دفاعیه خانم مژگان نادری

جلسه دفاعیه خانم مژگان نادری

خانم مژگان نادری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش بیوشیمی در تاریخ 98/07/10 از پایان نامه خود تحت عنوان:
“بررسی in silico و in vitro اثرات مهار کنندگی گروهی از ترکیبات Thymus vulgaris بر روی آنزیم استیل کولین استراز به منظور درمان بیماری آلزایمر ”
به راهنمایی خانم دکتر اسدزاده و خانم دکتر حیدریان
با موفقیت دفاع نمودند.


مؤسسه آموزش عالی نوردانش این موفقیت را به خانم نادری تبریک گفته، توفیق و سلامت برای ایشان آرزومند است.

روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی نوردانش