خانه / گزارش دفاعیات فارغ التحصیلان / جلسه دفاعیه راضیه شجاعیان

جلسه دفاعیه راضیه شجاعیان

خانم راضیه شجاعیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش سلولی مولکولی در تاریخ 96/10/28 از پایان نامه خود تحت عنوان:
بهینه سازی کدونی و بیان ژن G-CSF انسانی در باکتری اشریشیاکلی
به راهنمایی جناب آقای دکتر کارخانه و جناب آقای دکترصنعتی با موفقیت دفاع نمودند.

مؤسسه آموزش عالی نوردانش این موفقیت را به خانم راضیه شجاعیان تبریک گفته و آرزوی توفیق و سلامت برای ایشان آرزومند است.

روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی نوردانش