خانه / گزارش دفاعیات فارغ التحصیلان / جلسه دفاع خانم مهشید توانایی

جلسه دفاع خانم مهشید توانایی

خانم مهشید توانایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری در تاریخ 12/11/96 از پایان نامه خود تحت عنوان:
کلونینگ، بیان، تخلیص و تعیین خصوصیات ژن نوترکیب پروتئاز مقاوم به حرارت جداسازی شده از باکتری بومی ایران در سیستم بیانی E.coli
به راهنمایی جناب آقای دکتر امین زاده و آقای دکتر زمانی
با موفقیت دفاع نمودند.


مؤسسه آموزش عالی نوردانش این موفقیت را به خانم مهشید توانایی تبریک گفته و آرزوی توفیق و سلامت برای ایشان آرزومند است.

 

♻️روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی نوردانش♻️