خانه / متفرقه / دکتر زمانی به سمت سرپرست دانشگاه پیام نور منصوب شد.

دکتر زمانی به سمت سرپرست دانشگاه پیام نور منصوب شد.

با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛

دکتر زمانی به سمت سرپرست دانشگاه پیام نور منصوب شد.