خانه / رشته های کارشناسی / زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوشیمی

زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوشیمی

اگرچه بیوشیمی شاخه ای از زیست شناسی است، اما شاخه ای از شیمی آلی نیز به شمار می رود. بیوشیمی علم مربوط به ترکیب اجزا و ساختار مواد موجود در سیستم های زنده و واکنش های شیمیایی انجام شده در این سیستم هاست. اساس شیمیایی بسیاری از واکنش ها در موجودات زنده شناخته شده است. کشف ساختمان دورشته ای دزواکسی ریبونوکلئیک اسید(DNA)، جزئیات سنتز پروتئین از ژنها، مشخص شدن ساختمان سه بعدی و مکانیسم فعالیت بسیاری از مولکول های پروتئینی، روشن شدن چرخه های مرکزی متابولیسم وابسته به هم و مکانیسم های تبدیل انرژی و گسترش تکنولوژی نوترکیبی DNA (Recombinant DNA) از دستاوردهای برجسته بیوشیمی هستند. امروزه مشخص شده که الگو و اساس مولکولی باعث تنوع موجودات زنده شده است.

تاثیر بیوشیمی در کلینیک

مکانیسم های مولکولی بسیاری از بیماریها، از قبیل بیماری کم خونی و اختلالات ارثی متابولیسم، مشخص شده است. اندازه گیری فعالیت آنزیم ها در تشخیص کلینیکی ضروری می باشد. برای مثال، سطح بعضی از آنزیم ها در سرم نشانگر این است که آیا بیمار اخیرا سکته قلبی کرده است یا نه؟ بررسی DNA در تشخیص ناهنجاریهای ژنتیکی، بیماریهای عفونی و سرطانها نقش مهمی ایفا می کند. سوش های باکتریایی حاوی DNA نوترکیب که توسط مهندسی ژنتیک ایجاد شده است، امکان تولید پروتئین هایی مانند انسولین و هورمون رشد را فراهم کرده است. به علاوه بیوشیمی اساس علایم داروهای جدید خواهد بود. در کشاورزی نیز از تکنولوژی DNA نوترکیب برای تغییرات ژنتیکی روی ارگانیزم ها استفاده می شود.

موقعیت‌ شغلی‌ در ایران :

فارق التحصیلان گرایش بیوشیمی نیز مانند فارق التحصیلان گرایش علوم‌ سلولی‌ و مولکولی‌ می توانند در مراکز تحقیقاتی‌ مانند انستیتوپاستور، مرکز تحقیقات‌ بیوشیمی‌ و بیوفیزیک‌، مراکز تحقیقاتی‌ دانشگاهی‌، مراکز تحقیقاتی جهاد کشاورزی و … اقدام به فعالیت نمایند، یا با ایجاد شرکت‌ خصوصی‌ سازنده‌ مواد اولیه‌ آزمایشگاه‌های بیوشیمی – بیوفیزیک‌، به‌ جامعه‌ علمی‌ خدمت‌ نمایند.

گفتنی‌ است‌ که‌ موسسه آموزش عالی نور دانش از اولین دانشگاههای کشور است که گرایش‌ بیوشیمی‌ را در مقطع‌ کارشناسی ارائه‌ می نماید.‌

امکانات شغلی برای فارغ التحصیلان رشته بیوشیمی

 v                        پژوهش در زمینه های علوم پایه، کاربردی، پزشکی

v                        اشتفال در دانشگاه ها، وزارت بهداشت(مواد غذایی و داروئی)، حفظ محیط زیست، وزارت کشاورزی

v                        اشتغال در آزمایشگاه های تشخیص طبی و بیمارستان ها

v                        آزمایشگاه های خصوصی درگیر در تست مواد مختلف

v                        اشتغال در آزمایشگاه های خصوصی

v                        شرکت های دارو سازی

v                        شرکت های بیوتکنولوژی

v                        فراوری مواد غذایی

v                        شرکت های سازنده مواد آرایشی

v                        شرکت های نفتی

v                        آموزش در مدرسه و دانشگاه

سر فصل دروس دانشجویان ورودی سالهای 89 تا 91

سر فصل دروس دانشجویان ورودی سال 92