خانه / فرم های آموزش

فرم های آموزش

 فرم شماره یک فارغ التحصیلی

(در این فرم امضای هر فرد به همراه مهر مربوطه  و در 4 نسخه تکمیل شود)


فرم سند تعهد وام دانشجویی

 آیین نامه آموزشی  مورخ 91/7/23  شماره : 21/153334

 دستور العمل نگارش پروژه و کارآموزی(کاردانی و کارشناسی)
توجه : با در نظر گرفتن فایل pdf ، فایل word  را تکمیل نمایید.


 کارشناسی ارشد

سرفصل دروس رشته ژنتیک

سرفصل دروس  رشته بیوشیمی

سرفصل دروس رشته سلولی مولکولی

سرفصل دروس رشته  میکروبیولوژی

سرفصل دروس رشته  زیست فناوری میکروبی

بیوتکنولوژی کشاورزی

کارشناسی

محتوای دروس رشته های زیست شناسی

محتوای دروس صنایع غذایی

محتوای دروس صنایع شیمیایی


فرم پروپزال

 فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد (پروپوزال)

فرم تعیین تاریخ دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

نحوه نگارش پایان نامه

آیین نامه اشاعه پایان نامه

راهنمای استفاده از پایگاه irandoc

راهنمای ثبت نام و ارسال پروپوزال و پایان نامه در پایگاه irandoc

آرم موسسه نوردانش