خانه / اخبار / قابل توجه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی

قابل توجه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی

جدول زمانی انتخاب واحد برای نیمسال اول 95-96

برای دانشجویانیکه تا کنون انتخاب واحد نکرده اند

روز شنبه 13 -6 -95 ورودیهای 92 و ماقبل

روز یکشنبه  14-6-95  ورودیهای 93

روز دوشنبه  15-6-95 ورودیهای   94

روز سه شنبه  16-6-95  کلیه ورودیها

تذکر: 1- فرصت داده شده ارفاقی است و در صورت عدم انتخاب واحد در فرصت مذکور انتخاب واحد امل مقررات مربوط به تاخیر خواهد شد.

2- حذف و اضافه دروس تنها شامل دو درس است

(حذف دودرس و اخذ دو درس به جای آنها و تغییر گروه دو درس)