خانه / اخبار / قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

جناب آقای دکتر هاتف سلمانیان استاد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران راهنمایی پایان نامه 3 نفر از شما را میپذیرند.

برای اطلاع بیشتر به دکتر اسکری مراجعه نمایید.