خانه / اخبار / قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

– ورودیهای 94 باید در روزهای دوشنبه 15-6 و سه شنبه16-6 جهت اخذ واحد پایان نامه به پرتال دانشجویی خود مراجعه نمایند.

عدم مراجعه مشمول مقررات تاخیر است.

2- کلیه ورودیها برای اخذ دروس باقیمانده و سمینار باید در روزهای فوق حضورا به مسئول تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند.