خانه / اخبار / قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودیهای مهر ماه 92

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودیهای مهر ماه 92

لطفا توجه داشته باشید که از اول مهر 95 برابر مقررات به علت شش ترمه شدن اخراجی محسوب میشوید.

لذا پیرو آگهی های مکرر قبلی لازم است هرچه زودتر گواهی لازم مبنی بر عدم اتمام کار پژوهشی مربوط به پایان نامه (به علل موجه) را از استاد راهنمای خود اخذ و به مسئول تحصیلات تکمیلی تحویل نمائید تا از طریق کمیسیون بررسی موارد خاص استانی مجوز لازم برای افزایش سنوات اخذ گردد.