خانه / اخبار / قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

ازآنجائیکه برگزاری همزمان جلسات دفاع و کلاسهای درسی (به علت استاد راهنما یا مشاور بودن استاد درس) موجب اختلال در نظم برگزاری کلاسهای درسی می شود امکان دفاع از پایان نامه ها در روزهای 5 شنبه و جمعه وجود ندارد مگر استاد درس نقشی در پایان نامه نداشته باشد.