خانه / اخبار / قابل توجه دانشجویان ورودی 92 و 93

قابل توجه دانشجویان ورودی 92 و 93

فرصت دفاع از پایان نامه ها 15 مرداد لغایت 31 شهریور ماه است.

در صورت عدم دفاع در فرصت یاد شده یک ترم به سنوات شما اضافه خواهد شد.