خانه / اخبار / قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودیهای 92

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودیهای 92

پیرو آگهی قبلی اگر تا پایان شهریور 95 قادر به دفاع از پایان نامه خود نیستید تا پایان مرداد ماه جاری گواهی عدم امکان دفاع در زمان یاد شده را از استاد راهنمای پایان نامه خود دریافت و به قسمت تحصیلات تکمیلی تحویل دهید تا از طریق کمیسیون بررسی موارد خاص استانی برایتان تقاضای افزایش سنوات شود.

در صورت عدم اقدام ادامه تحصیل شما امکان پذیر نخواهد بود.