خانه / اخبار / قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

قبل از مراجعه به این موسسه جهت انجام امور فراغت از تحصیل و اخذ مدرک تحصیلی لازم است ردیف یک فرم شماره یک فارغ التحصیلی را به مهر و امضای استاد راهنمای پایان نامه برسانید تا بتوان نسبت به تقاضای شما اقدام نمود.

(فرم مربوطه در قسمت امور آموزشی قابل دریافت میباشد.)