خانه / اخبار / قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

آندسته از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که تا کنون پروپزال  آنها به تصویب کمیته تحصیلات تکمیلی نرسیده است یا تا کنون پروپزال خود را به کمیته مذکور ارائه نکرده اند میرساند که

باید فرم جدید را ( با عنایت به گزینه ذیل بند 6) تکمیل و به مسئول تحصیلات تکمیلی ارائه دهند.

فرم جدید پروپزال