خانه / اخبار / قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویان ورودی مهرماه 1392 که تا کنون نسبت به افزایش سنوات تحصیلی خود اقدام نکرده اند از این پس باید شخصاً به کمیسیون بررسی موارد خاص استانی واقع در دانشگاه اصفهان مراجعه نمایند و از مراجعه به این مؤسسه خودداری کنند.
با تشکر