خانه / متفرقه / مدارک مورد نیاز ثبت نام کارشناسی

مدارک مورد نیاز ثبت نام کارشناسی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

مقطع کارشناسی

 • اصل دیپلم و 2 برگ کپی
 • گواهی موقت دیپلم و 2 برگ کپی
 • اصل کارنامه سه ساله متوسطه و 2 برگ کپی
 • اصل پیش دانشگاهی و 2 برگ کپی
 • گواهی موقت پیش دانشگاهی و 2 برگ کپی
 • اصل کارنامه پیش دانشگاهی و 2 برگ کپی
 • اصل شناسنامه و کپی شناسنامه از تمام صفحات 3 سری
 • اصل کارت ملی و 3 برگ کپی
 • عکس پشت نویسی شده 6 قطعه ( کد ملی)
 • اصل و کپی دفترچه آماده به خدمت آقایان
 • رسید تاییدیه تحصیلی (دفاتر پیشخوان دولت)
 • کپی صفحه اول دفترچه بیمه