خانه / متفرقه / نحوه درج نام مؤلفین در مقالات علمی

نحوه درج نام مؤلفین در مقالات علمی

در مقالات علمی منتشره از کارهای پژوهشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ترتیب قرار گرفتن نام مؤلفین باید به قرار زیر باشد :
1- نام دانشجو
2- نام افراد دیگری که در انجام کار پژوهشی دخالت مستقیم داشته اند.
3-نام استاد راهنما
ضمناً ذکر نام و آدرس این مؤسسه ضروری می باشد.
با تشکر
معاون آموزشی