برنامه ترم اول و دوم  دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی ورودی 96

مؤسسه آموزش عالی نوردانش میمه بدون آزمون و با هر نوع مدرک دیپلم در رشته های زیر دانشجو می پذیرد:
✔️زیست شناسی جانوری …………………………مقطع کارشناسی
✔️زیست شناسی سلولوی و مولکولی …….. مقطع کارشناسی
✔️زیست شناسی گیاهی ………………………… مقطع کارشناسی
✔️زیست فناوری (بیوتکنولوژی ) …………………. مقطع کارشناسی
✔️علوم و مهندسی صنایع غذایی ……………….مقطع کارشناسی
✔️مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ……………….مقطع کارشناسی
✔️میکروبیولوژی …………………………………………..مقطع کارشناسی
✔️شیمی کاربردی ……………………………………….مقطع کارشناسی
✔️کاردانی شیمی آزمایشگاهی ………………….مقطع کاردانی
🔘🔴⚪️🔘🔴⚪️🔘🔴⚪️🔘🔴⚪️

علاقه مندان می توانند از تاریخ 19/05/96 الی 23/05/96 برای ثبت نام به سایت سازمان سنجش مراجعه نمایند.

📞تلفن های تماس مؤسسه : 03145427601
03145427602
03145427603
03145427604