خانه / مدیر وب سایت

مدیر وب سایت

برگزاری آزمون سراسری 99 در مؤسسه آموزش عالی نوردانش

بنا به گزارش روابط عمومی دانشگاه نوردانش میمه، بزرگترین رقابت علمی سال 99 همزمان با سراسر کشور با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در مؤسسه آموزش عالی نوردانش برگزار شد. این مکان در روزهای چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه وشنبه (29 مرداد تا 1 شهریور 1399) پذیرای داوطلبان کنکور سراسری بود. …

ادامه نوشته »

پذيرش واحد های درسی

ماده 63 معادل سازي و پذيرش دروسي كه قبول شدگان آزمون سراسري قبلاً در موسسه ها با ديگر مقاطع تحصيلي گذرانده اند با رعايت شرايطي به شرح زير مجاز است . 1- دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد باشد . 2- …

ادامه نوشته »

تغيير رشته

ماده 55 دانشجو در طول دوران تحصيل در مقطع كارداني وكارشناسي مي تواند با داشتن شرايط زير و موافقت گروه آموزشي ذيربط از يك رشته به رشته ديگر در يك گروه آموزشي و همان موسسه تغيير رشته بدهد. 1- ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع …

ادامه نوشته »

دانشجوی ميهمان

شرايط عمومي : ماده 49 در مواردي كه دانشجو به طور موقت ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد ، مي تواند با موافقت موسسات مبدأ و مقصد به عنوان دانشجوي ميهمان به طور موقت و براي مدت معين محل تحصيل خود را تغيير دهد . ماده 50 ميهمان شدن …

ادامه نوشته »

مرخصی تحصيلی وانصراف از تحصيل

مرخصي تحصيلي : ماده 33 دانشجو مي تواند در هر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسي براي 2 نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند . تبصره : مدت مرخصي تحصيلي جزء حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود . ماده 34 تقاضاي …

ادامه نوشته »

ارزيابی پيشرفت تحصيلی دانشجو

معيارهاي ارزيابي ماده 20 ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس براساس ميزان حضور وفعاليت در كلاس درسي وانجام تكاليف درسي ونتايج امتحانات بين نيمسال وپايان نيمسال صورت مي گيرد و استاد هر درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است . تبصره : برگزاري امتحان پايان نيمسال براي هر درس …

ادامه نوشته »

حذف واضافه

ماده 17 دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي فقط در مهلتي، كمتر از دو هفته پس از شروع نيمسال تحصيلي، حداكثر دو درس ديگر انتخاب يا دو درس انتخابي خود را حذف كند و يا دو درس انتخابي خود را با دو درس ديگر جابجا كند. مشروط بر آنكه …

ادامه نوشته »

واحد های درسی ، طول مدت تحصيل وتعداد واحد ها

ماده 11 هر دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي حداقل 12 وحداكثر 20 واحد درسي را انتخاب نمايند . تبصره 1 : در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است . تبصره 2 : در صورتي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها …

ادامه نوشته »

نظام آموزشی

تعريف واحد درسي : ماده 5 آموزش در تمام موسسات كشور مبتني بر نظام واحدي است. در نظام واحدي ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس به همان درس محدود است. هر واحد درسي مقدار يا ميزان …

ادامه نوشته »

شرايط ورود و نام نويسی

فصل اول : شرايط ورود ونام نويسی شرايط ورود : ماده 1 : شرايط ورود به دوره هاي كارداني ، كارشناسي ( پيوسته وناپيوسته) ،كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري عمومي پزشكي ، داروسازي ، دندانپزشكي و دامپزشكي اعم از دوره هاي روزانه وشبانه به شرح زير است : 1- مجاز …

ادامه نوشته »