خانه / قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

پذیرش واحد های درسی

ماده 63 معادل سازی و پذیرش دروسی که قبول شدگان آزمون سراسری قبلاً در موسسه ها با دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده اند با رعایت شرایطی به شرح زیر مجاز است . 1- دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودی رشته جدید باشد . 2- …

ادامه نوشته »

تغییر رشته

ماده 55 دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع کاردانی وکارشناسی می تواند با داشتن شرایط زیر و موافقت گروه آموزشی ذیربط از یک رشته به رشته دیگر در یک گروه آموزشی و همان موسسه تغییر رشته بدهد. 1- ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع …

ادامه نوشته »

دانشجوی میهمان

شرایط عمومی : ماده 49 در مواردی که دانشجو به طور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد ، می تواند با موافقت موسسات مبدأ و مقصد به عنوان دانشجوی میهمان به طور موقت و برای مدت معین محل تحصیل خود را تغییر دهد . ماده 50 میهمان شدن …

ادامه نوشته »

مرخصی تحصیلی وانصراف از تحصیل

مرخصی تحصیلی : ماده 33 دانشجو می تواند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی برای 2 نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند . تبصره : مدت مرخصی تحصیلی جزء حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود . ماده 34 تقاضای …

ادامه نوشته »

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

معیارهای ارزیابی ماده 20 ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس براساس میزان حضور وفعالیت در کلاس درسی وانجام تکالیف درسی ونتایج امتحانات بین نیمسال وپایان نیمسال صورت می گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است . تبصره : برگزاری امتحان پایان نیمسال برای هر درس …

ادامه نوشته »

حذف واضافه

ماده 17 دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی فقط در مهلتی، کمتر از دو هفته پس از شروع نیمسال تحصیلی، حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف کند و یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابجا کند. مشروط بر آنکه …

ادامه نوشته »

واحد های درسی ، طول مدت تحصیل وتعداد واحد ها

ماده 11 هر دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 وحداکثر 20 واحد درسی را انتخاب نمایند . تبصره 1 : در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است . تبصره 2 : در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها …

ادامه نوشته »

نظام آموزشی

تعریف واحد درسی : ماده 5 آموزش در تمام موسسات کشور مبتنی بر نظام واحدی است. در نظام واحدی ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس به همان درس محدود است. هر واحد درسی مقدار یا میزان …

ادامه نوشته »

شرایط ورود و نام نویسی

فصل اول : شرایط ورود ونام نویسی شرایط ورود : ماده 1 : شرایط ورود به دوره های کاردانی ، کارشناسی ( پیوسته وناپیوسته) ،کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری عمومی پزشکی ، داروسازی ، دندانپزشکی و دامپزشکی اعم از دوره های روزانه وشبانه به شرح زیر است : 1- مجاز …

ادامه نوشته »