خانه / گزارش دفاعیات فارغ التحصیلان

گزارش دفاعیات فارغ التحصیلان

جلسه دفاعیه خانم اعظم راسخی

خانم اعظم راسخی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی در تاریخ 98/06/17 از پایان نامه خود تحت عنوان: “بررسی خصوصیات سلولی و مولکولی و بیوشیمیایی واریته های کینوا Titicaca,Q18,Q22,Q29,red carina chenopodun quinoa کشت شده در مؤسسه آموزش عالی نوردانش میمه” به راهنمایی آقای دکتر زمانی و خانم دکتر حیدریان با …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه خانم محدثه سادات میرشاه جعفر اصفهانی

خانم محدثه سادات میرشاه جعفر اصفهانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی در تاریخ 98/06/17 از پایان نامه خود تحت عنوان: ” شناسایی و مطالعه‌ی ساختار ژن سیانید‌ هیدراتاز در قارچ FMS1″ به راهنمایی آقای دکتر محمدرضا زمانی با موفقیت دفاع نمودند. مؤسسه آموزش عالی نوردانش این موفقیت را به …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه خانم الهام ندافی

خانم الهام ندافی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی در تاریخ 98/06/17 از پایان نامه خود تحت عنوان: ” شناسایی و مطالعه‌ی ساختار ژن سیانید‌ هیدراتاز در قارچ FMS2″ به راهنمایی آقای دکتر محمدرضا زمانی با موفقیت دفاع نمودند. مؤسسه آموزش عالی نوردانش این موفقیت را به خانم ندافی تبریک …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه خانم نرجس فتحی

خانم نرجس فتحی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی در تاریخ 98/06/17 از پایان نامه خود تحت عنوان: ” بررسی ویژگی های بیوشیمیایی و مولکولی ژنوتیپ های گیاه کینوا (Q31, Q26, Q21, Q12, Cizal)” به راهنمایی آقای دکتر محمدرضا زمانی و خانم دکتر فاطمه حیدریان با موفقیت دفاع نمودند. مؤسسه …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه خانم نیلوفر رفیع دانشجوی نانوبیوتکنولوژی

🔷جلسه دفاعیه خانم نیلوفر رفیع 🔷 خانم نیلوفر رفیع دانشجوی کارشناسی ارشد رشته نانوبیوتکنولوژی در تاریخ 98/06/13 از پایان نامه خود تحت عنوان: “حذف یون های سرب و کادمیوم از محلول‌های آبی با استفاده از نانوجاذب‌های اصلاح شده بر پایه سیلیکا” به راهنمایی آقای دکتر ضرابی و مشاوره آقای دکتر …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه آقای حسن بهرامی

آقای حسن بهرامی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک در تاریخ 18/11/96 از پایان نامه خود تحت عنوان: تاثیر عصاره آبی برگ انجیر بر بیان ژنهای سلول های بنیادی اسپرماتوگونی موش نابالغ در کلونی های تشکیل شده در محیط کشت به راهنمایی سرکار خانم دکتر ماکولاتی و اقای دکتر مجید نقدی …

ادامه نوشته »

جلسه دفاع آقای سعید دیندارلو

آقای سعید دیندارلو دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک در تاریخ 18/11/96 از پایان نامه خود تحت عنوان: بررسی اثر ماده AZ191 بعنوان مهار کننده زن DYRK1B در مهار ادیپوژنیز در یلول های بنیادی مزانشیمی جدا شده از چربی اسنان به کمک بیان ژن PEX14 به راهنمایی جناب آقای دکتر دیانت …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه خانم چرخ آبی

خانم اسماء چرخ آبی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی در تاریخ 19/11/96 از پایان نامه خود تحت عنوان: همسانه سازی و بیان لیپاز نو ترکیب پروتئوس در اشرشیا کولای به راهنمایی جناب آقای دکتر قائدی و دکتر یخچالی با موفقیت دفاع نمودند. مؤسسه آموزش عالی نوردانش این موفقیت را به …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه خانم فریدونی

خانم نسیبه فریدونی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سلولی مولکولی در تاریخ 19/11/96 از پایان نامه خود تحت عنوان: کلونینگ و بهینه سازی بیان و سنجش فعالیت بیولوژیک زیر واحد اندونوکلئازی آنزیم محدودگر EcoR1 در میزبانی باکتریایی اشریشیاکلی به راهنمایی جناب آقای دکتر فتحی و دکتر محمدحسین صنعتی با موفقیت دفاع …

ادامه نوشته »

جلسه دفاعیه خانم موسوی

خانم نرجس سادات موسوی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک در تاریخ 19/11/96 از پایان نامه خود تحت عنوان: بررسی تغییرات rs28399504 و rs41291556 و rs5637013 در ژن CYP2C19 برای بررسی شیوع آن در رابطه با مهارکننده های پمپهای پروتونی به راهنمایی جناب آقای دکتر هوشمند با موفقیت دفاع نمودند. مؤسسه …

ادامه نوشته »