خانه / اخبار / اخذ مجوز مرکز شکوفائی و خلاقیت از پارک علم و فناوری اصفهان

اخذ مجوز مرکز شکوفائی و خلاقیت از پارک علم و فناوری اصفهان

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

باتوجه به اخذ مجوز مرکز شکوفائی و خلاقیت از پارک علم و فناوری اصفهان توسط موسسه آموزش عالی نوردانش ،
زمینه فعالیت در ایده های مختلف به عنوان پایان نامه ارشد و همچنین ایده های جدید دیگر به عنوان هسته های
نوآوری فراهم می باشد.
دانشجویان متقاضی به فعالیت در هر یک از حوزه های تحقیقاتی واحدهای نوآور مرکز نوآوری و شکوفائی، می توانند درخواست
خود را به آموزش موسسه ارائه نمایند.

موضوع ایده های مطرح:
1- طراحی و تولید کیت تشخیص کرونا
2 – طراحی و تولید هیدروژل
3 – تولید هیدروپونیک محصولات کشاورزی
4 – تولید ثعلب (کربوکسی متیل سلولز -CMC )
5 – زیست پالائی سیانید
6 – طراحی و تدوین فرایند ساپونین زدایی دانه کینوا و نحوه استفاده از ساپونین در صنایع بهداشتی