خانه / اخبار / اطلاعیه

اطلاعیه

به اطلاع دانشجویانی که بهمن ماه ۹۸ قصد دفاع از پایان نامه خود را داشتند ولی بدلیل مشکل ناشی از بیماری کرونا موفق به این امر نشدند می رساند، جهت تعیین تاریخ دفاع بایستی تا تاریخ ۹۹/۲/۶ مدارک ذیل را به مسئول تحصیلات تکمیلی ارائه دهند (از طریق ایمیل دانشگاه):
۱. فرم درصد همانندجویی از ایرانداک
۲. فرم تکمیل شده مجوز اجازه دفاع از سوی استاد راهنما
نحوه دفاع از پایان نامه (حضوری یا مجازی) بسته به شرایط دانشجو و اساتید راهنما تعیین می شود.

معاونت آموزشی و پژوهشی