خانه / اعضا هیئت موسس

اعضا هیئت موسس

اعضا هیئت مؤسس :

دکتر محمد رضا زمانی

دکتر باقر یخچالی

دکتر محمدحسین صنعتی

دکتر مسعود هوشمند

حجت الاسلام ادیب

دکتر علی هاتف سلمانیان

مهندس بهرامی

دکتر مصطفی مطلبی

 دکتر مسعود شمس بخش