خانه / اخبار / بازدید علمی دانش آموزان استان از مؤسسه آموزش عالی نوردانش

بازدید علمی دانش آموزان استان از مؤسسه آموزش عالی نوردانش

مؤسسه آموزش عالی نوردانش با همکاری اداره آموزش وپرورش اقدام به برگزاری مجموعه کارگاه های آموزشی علوم زیستی، علوم تجربی ، شیمی و فیزیک ویژه دانش آموزان مدارس نموده است. این بازدیدها از اسفند ماه 1396 آغاز گردیده و تا فصل امتحانات مدارس ادامه دارد.


هدف از برگزاری این کارگاه های آموزشی ایجاد مهارت افزایی وآشنایی دانش آموزان با علوم زیستی در سطح دانشگاه و معرفی امکانات آموزشی و پژوهشی دانشگاهی می باشد.
روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی نوردانش