خانه / تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1400-1399 برای ورودی های مختلف به شرح ذیل اعلام میگردد:

 

انتخاب واحد دانشجویان ورودی  97 و ماقبل

11/11/99

انتخاب واحد  دانشجویان ورودی98

12/11/99

انتخاب واحد  دانشجویان ورودی 99

13/11/99

تمام ورودی ها

14/11/99

تاریخ شروع کلاسها

18/11/99

حذف و اضافه

17-18-19 اسفند 99

حذف اضطراری

26/02/1400

27/02/1400

تاریخ پایان کلاسها

13/03/1400

تاریخ شروع امتحانات

17/03/1400

 

!! تذکر مهم امور مالی !!

مبلغ علی الحساب برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی 8.000.000 ریال می باشد

که باید به صورت اینترنتی قبل از انتخاب واحد پرداخت گردد تا دانشجو مجاز به انتخاب واحد شود .