خانه / اخبار / تکمیل ظرفیت کنکور کاردانی به کارشناسی سال 1400

تکمیل ظرفیت کنکور کاردانی به کارشناسی سال 1400

لیست رشته های پذیرنده دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی سال 1400

رشته های کاردانی به کارشناسی

 

سامانه ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی

اطلاعیه ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی

دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی