خانه / اخبار / جلسه دفاعیه آقای آرمین روزی طلب

جلسه دفاعیه آقای آرمین روزی طلب

آقای آرمین روزی طلب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری در تاریخ 98/07/04 از پایان نامه خود تحت عنوان:
“بررسی امکان تقویت سیستم ترشحی Sec در باکتری اشرشیاکولی از طریق افزایش بیان چپرون SecB ”
به راهنمایی آقای دکتر رحیمی و آقای دکتر یخچالی
با موفقیت دفاع نمودند.

مؤسسه آموزش عالی نوردانش این موفقیت را به آقای روزی طلب تبریک گفته و آرزوی توفیق و سلامت برای ایشان آرزومند است.


روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی نوردانش