خانه / اخبار / جلسه دفاعیه خانم آناهیتا اسکندری

جلسه دفاعیه خانم آناهیتا اسکندری

خانم آناهیتا اسکندری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی سلولی در تاریخ 98/06/30 از پایان نامه خود تحت عنوان:
“مطالعه ی تأثیر آنتی‌اکسیدانت کپسایسین و دفراسیروکس بر روی مارکرهای اصلی دخیل در مسیر استرس شبکه آندوپلاسمی و عملکرد اسپرم در رت های القاء شده با واریکوسل”
به راهنمایی خانم دکتر ظهرابی و خانم دکتر تولایی
با موفقیت دفاع نمودند.

مؤسسه آموزش عالی نوردانش این موفقیت را به خانم آناهیتا اسکندری تبریک گفته و آرزوی توفیق و سلامت برای ایشان آرزومند است.

روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی نوردانش