خانه / اخبار / جلسه دفاعیه خانم افروز داوری

جلسه دفاعیه خانم افروز داوری

خانم افروز داوری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش ژنتیک در تاریخ 98/07/11 از پایان نامه خود تحت عنوان:
“بررسی شبکه ژنی وپروتئین های موثر در سرطان های مری ، معده ، روده و تعیین پروتئین های کاندید به منظور طراحی دارو”
به راهنمایی آقای دکتر الهیاری فرد و آقای دکتر زمانی
با موفقیت دفاع نمودند.


مؤسسه آموزش عالی نوردانش این موفقیت را به خانم داوری تبریک گفته، توفیق و سلامت برای ایشان آرزومند است.

روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی نوردانش