خانه / گزارش دفاعیات فارغ التحصیلان / جلسه دفاعیه خانم زینب تقوی سوق

جلسه دفاعیه خانم زینب تقوی سوق

خانم زینب تقوی  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش بیوشیمی در تاریخ 96/10/21 از پایان نامه خود تحت عنوان:

همانند سازی مولکولی و تعیین برخی از ویژگی های بیوشیمیایی پروتئاز 00860 باکتری cohenella sp.A01

به راهنمایی جناب آقای دکتر  سعید امین زاده  و جناب آقای دکتر محمدرضا زمانی

با موفقیت دفاع نمودند.

مؤسسه آموزش عالی نوردانش این موفقیت را به سرکار خانم زینب تقوی سوق تبریک گفته و آرزوی توفیق و سلامت برای ایشان آرزومند است.

روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی نوردانش